این وبلاگ را چگونه را ارزیابی می کنید؟
(35.91%) 51
بسیار عالی
(7.746%) 11
خیلی خوب
(3.521%) 5
خوب
(3.521%) 5
متوسط
(3.521%) 5
ضعیف
(45.77%) 65
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 142